ДГ "Дъга"
Детска градина в град Враца

Дейности

ДГ „Дъга“ осигурява на територията си условия за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина. Те се организират по заявено желание от родителите и срещу осигурено от тях заплащане. Квалифицирани специалисти провеждат допълнителни занимания с децата в следните школи:

  • Школа „Народни танци“ – ръководител Георги Евденов;
  • Школа „Зумба и спортни танци“ – ръководител Малина Миладинова;
  • Школа „Футбол“ към Детски футболен клуб „Том и Джери“ – ръководител Веселин Стефанов ;
  • КиндиРу-ръководител Галя Минева

Заниманията се провеждат два пъти седмично по график, утвърден от директора, предимно в следобедния режим от 15,30 ч. до 17,00 ч.и до обяд от 10,00 до 12,00 ч. – извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие.
Наученото в школите децата показват на празници в групите, детската градина, общински и регионални прояви.